2017/10/04

Hegan

Aurreko muralaren zati batekin egindako animazioa. 
Muybridge-en "Bird in flight" sekuentzietan oinaritutako ideia.
2017

Part of the previous wallpainting was designed to create this animation. 
Idea based on "Bird in flight" studies made by Muybridge.
2017


0 comments:

Post a Comment